Al-Baqarah 2:136

Katakanlah (hai orang-orang mu’min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan ’Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".

Judul
Perintah Kepada Umat Mukmin Dalam QS 2:136
Al-Quran Memerintahkan Mukmin Beriman Kepada Isa Al-Masih
Apa yang Perlu Dipercaya Melebihi Al-Quran
Al-Quran Menyakini Wahyu Yang Diterima Isa Al-Masih
Orang Islam-pun Wajib Tunduk Pada Ajaran Isa Al-Masih!
Pantaskah Orang Islam Memperhatikan Tulisan Para Nabi?
Jalan Allah Dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran