Al-Imran 3:38-40

Di sanalah Zakariya mendo’a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a".  Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh."   Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isterikupun seorang yang mandul?" Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya". (Ali’Imran 3:38-40)

Judul
Kesaksian Pendahulu Muhammad dan Isa Al-Masih Tentang Keduanya
Nabi Allah Membenarkan Kalimat Allah
Nabi Yang Tidak Layak Membuka Tali Kasut Isa Al-Masih
Isa Al-Masih, Kalimat Allah
Hanya Isa Al-Masih Diawali Pendahulu Hebat, Bukan Muhammad