Al-Imran 3:49

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."

Mengapa Injil Menolak "Mujizat" Qs 3:49?
Benarkah Isa Al-Masih Hanya Untuk Bani Israil?
Nama Yang Dapat Menyelamatkan Orang Islam Dan Kristen
Mukmin Dan Nasrani - Buta Rohani Atau Jasmani!
Al-Quran dan Injil Sepakat - Isa Berkuasa Mencipta!
Puteri Manis Dibangkitkan Dari Maut?
Dalam Injil dan Al-Quran - “Isa Al-Masih Mewujudkan Kasih Allah”
Isa Al-Masih dan Allah Mempunyai Kuasa Untuk Mencipta