Al-Maidah 5:47

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Judul
Muhammad Setuju "Injil" Adalah Kebenaran Allah
Al-Quran, Taurat, Injil, dan Tanda-Tanda Allah
Bagaimana Menghindari Disebut "Fasik"?
Pandangan Al-Quran Tentang Injil