Jalan Keselamatan

Lima LangkahSemua agama berfokus pada jalan keselamatan dan kemungkinan menikmati hidup sesudah mati. Bagaimanakah dialog agama menghadapi jalan keselamatan?

Nabi-nabi Allah sebelum kedatangan Isa Al-Masih memperkenalkan jalan keselamatan buat kita.  Kami minta saudara menyelidiki Jalan Keselamatan ini.

Sebagaimana kita tahu, setiap Mukmin dan umat beragama merindukan kepastian akan hidup kekal. Sehingga timbul satu pertanyaan, "Kemanakah saya setelah meninggal?"

Di bawah ini kami memberi lima langkah, yang perlu diperhatikan setiap orang yang rindu mempunyai hidup kekal. Langkah-langkah ini diambil dari tulisan para nabi yang hidup sebelum masa Isa Al-Masih. Ketika saudara, dengan hati tulus, mengambil langkah ini dan mengucapkan dengan sungguh-sungguh setiap doa yang telah disediakan, maka saudara akan memiliki hidup kekal.

1.  Tulislah Setiap Dosa Yang Memisahkan Saudara dari Tuhan Allah

"Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri . . ." (Kitab Nabi Besar, Yesaya 53:6).

"Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu" (Kitab Nabi Besar, Yesaya 59:2).

2.  Akuilah Setiap Dosa Yang Sudah Saudara Tulis Kepada Allah

"Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: "Aku akan mengaku kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku" (Kitab Mazmur 32:5).

3.  Mintalah Agar Tuhan Membersihkan Hati Saudara dari Semua Dosa Tersebut

"Marilah, baiklah kita berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba" (Kitab Nabi Besar, Yesaya 1:18).

4.  Terimalah Isa Al-Masih Yang Telah Dihukum Sebagai Ganti, Bagi Dosa Saudara

"Tetapi dia [Isa Al-Masih] tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya . . . Tuhan telah menimpakan kepadanya [Isa Al-Masih] kejahatan kita sekalian" (Kitab Nabi Besar, Yesaya 53:5-6).

5.  Mintalah Hati Yang Baru dari Tuhan

"Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku [Tuhan Allah] akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat" (Kitab Nabi, Yehezkiel 36:26).

DOA MOHON KESELAMATAN KEKAL: Naikkanlah doa ini dengan sungguh-sungguh kepada Allah

"Tuhan telah melihat semua dosa di hati saya. Sebagian dari dosa itu telah saya daftarkan pada lembaran kertas ini. Tuhan, saya mengakui setiap dosa ini satu per satu  [Ambil waktu untuk membaca daftar dosa saudara di hadapan Allah, serta mengakunya satu-per-satu].Saya mohon kiranya Tuhan membersihkan dosa-dosa ini dari hati saya. Saya percaya bahwa Isa Al-Masih, Juruselamat Dunia, seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Besar Yesaya, tertikam dan diremukkan pada kayu salib karena dosa-dosa saya.  Semua dosa saya telah dihukum dalam diri Sang Juruselamat. Tuhan Allah, kiranya saya diberi hati yang baru.  Saya bersyukur dan berterima-kasih atas keselamatan yang telah saya terima dari Dikau melalui Sang Juruselamat!"

[Staf Isa dan Al-Quran – Bila saudara telah mendoakan “Doa Keselamatan” di atas dengan hati yang tulus, kiranya saudara berkenan menghubungi kami. Kami sungguh ingin membantu saudara dalam pertumbuhan kerohanian saudara.]

Kami juga menyediakan penjelasan tambahan tentang jalan menikmati keselamatan yang akan meluaskan pengertian saudara.

Alkitab dan Al-Quran mengemukakan 6 Tindakan yang harus kita ambil supaya dapat diselamatkan dari hukuman neraka dan menerima hidup kekal di sorga selama-lamanya. Apakah 6 tindakan tersebut?

Jika membayangkan keselamatan dari segi satu perjalanan, bagaimana kelihatannya? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan?

Untuk mengetahui mengenai lebih jelas mengenai jalan keselamatan, silahkan masuk ke situs ini.